Yönetmelik

ÖZEL KANYON KOLEJİ ORTAOKUL KAYIT-KABUL YÖNETMELİĞİ

MADDE 1- Özel Kanyon Koleji Ortaokulunda öğrenci kayıt-kabul şartları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmi okul yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ancak;

  1. Özel Kanyon İlkokulu’nu tamamlayan öğrenciler, Ortaokul 5’inci sınıfa, okul yönetimince ilan edilen kayıt takvimi içerisinde gerçekleştirilen görüşme sonucunda velilerin istemeleri halinde doğrudan kaydedilir.
  2. Kontenjanın boş kalması halinde; Ortaokul 5’inci sınıfa öğrenci kayıtları, okul yönetimince gerçekleştirilen okula kabul sınavındaki puan üstünlüğü esasına göre yapılır.
  3. Ortaokul 5’inci sınıfa başvuran adaylar; okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak sınav komisyonunca hazırlanan ve öğrencinin bitirdiği sınıfın tüm derslerini içeren seviyesine uygun olarak hazırlanan okula kabul sınavına göre değerlendirilir. Okula kabul sınavı sonucunda yapılan başarı sıralaması ve kontenjan açığına göre öğrencilerin kaydı uygun sınıfa yapılır.
  4. Kontenjanın tekrar boş olması halinde, başvuru önceliği dikkate alınarak kayıt yapılır.
  5. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerinin talepleri doğrultusunda, yenilenir.
  6. Okul yönetimi tarafından ilan edilen ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.

MADDE 2-

Nakiller;

  1. Ortaokulun, 5' inci, 6’ncı, 7’inci ve 8’inci sınıflarına dengi resmi okullar ile özel okullardan başvuran adaylar, okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak sınav komisyonunca hazırlanan ve öğrencinin bitirdiği sınıfın tüm derslerini içeren seviyesine uygun olarak hazırlanan okula kabul sınavına göre değerlendirilir. Okula kabul sınavı sonucunda yapılan başarı sıralaması ve kontenjan açığına göre öğrencilerin kaydı uygun sınıfa yapılır.
  2. Kontenjanın tekrar boş olması halinde, başvuru önceliği dikkate alınarak kayıt yapılır.
  3. Özel Kanyon Koleji Ortaokulu’na nakiller okulların kontenjanları dâhilinde yapılır.

MADDE 3- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yaptırmış olan ve mevcut öğrencilerin, kayıtla kazanmış oldukları hakları saklıdır.

Yürürlük;

MADDE 4-Bu yönetmelik onaylandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı adına Okul Müdürü yürütür.

ÖZEL KANYON KOLEJİ İLKOKUL KAYIT-KABUL YÖNETMELİĞİ

ÖZEL KANYON KOLEJİ LİSE  KAYIT-KABUL YÖNETMELİĞİ

MADDE-1: Özel Kanyon Koleji Anadolu Lisesi’nde öğrenci kayıt kabul şartları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmi okul yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ancak;

a.) Burslu kayıt olacak öğrencilerde, başarı bursları kontenjan dahilinde ve ilan edilecek puan aralıklarına göre verilecektir.

b.) Velilerin kayıt takvimi sürecinde burs kontenjanı için okul yönetimi ile iletişime geçerek günlük takip etmeleri gerekir.

c.) Başarı burslarında öncelik kontenjan dahilinde kurum içi öğrencilere verilir.

d.) Başarı bursları, “MEB’in Ücretsiz Okuma ve Burs Yönetmeliğinde” belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak, lise eğitimi süresince öğrencinin başarısı  ve disiplin durumu da dikkate alınarak devam eder.

MADDE-2:  Özel Kanyon Koleji Anadolu Lisesi’ne kayıt esnasında istenen belgeler

a.) LGS Sonuç belgesi

b.) Sınıf tekrar etmemiş olmak

c.) Disiplin cezası almamış olmak ve bunu okul müdürlüğünce onaylanmış yazı ile belgelendirmek

d.) 1 adet vesikalık fotoğraf

e.) Yurtdışından başvuranlar için denklik belgesi

f.)Veli dilekçesi (örneği okulumuzdan alınacaktır.)

g.)Nüfus cüzdanı

MADDE-3:

Nakiller

Nakil komisyonumuz tarafından yapılacak mülakatı olumlu sonuçlanan öğrencilerin kayıtları; nakil yönetmeliğine göre e-okul sisteminden yapılır. İdari kayıtla birlikte mali kayıt da ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

MADDE-4:

Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı adına okul müdürü yürütür.