Kanyon’da Yaşam

Kanyon'da Yaşam

Rehberlik

Mutlu öğrenci yaşamı

Özel Kanyon Koleji olarak en büyük amacımız, “Akademik Üstünlük, Bilgi beceri ve yetkinlik” yaklaşımıyla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim programlarımız, yürüttüğümüz projeler, ulusal platformlardaki çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.

YAŞAMDA FARK YARATMAK
Okulumuzdaki öğretim programları yapılandırılırken; “Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır.
Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır.

Spor

Kanyon Koleji’nde spor, öğrencilerine sunduğu öğrenme deneyimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Amacımız beceri geliştirme uygun rekabete katılım yoluyla kendine güvenme, takım çalışması ve sportmenlik geliştirmektir.
Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi veKanyon Koleji Spor Kulübü, bilimsel olarak oluşturulan spor eğitim programlarıyla çocukları ve gençleri sağlıklı bir spor ortamında yetiştirmeyi, onların spordaki yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Kanyon Kolejinde öğrencilere sunulan imkânlar onları spor yapmaya yönlendirir ve her öğrenci tüm alanlardan yararlanır.

Kanyon Kolejinde, öğrenciler birbirini tamamlayan bir dizi yeteneği belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı öğrenirken tutku arayışı teşvik edilir. Bir dizi ders dışı deneyim sunuyoruz.

TUTKUNUN PEŞİNDE
Kanyon Koleji öğrencileri; basketbol, tenis,voleybol, yüzme, , jimnastik, futbol, gibi sportif faaliyetlerle akademik eğitimlerinin yanında sanatsal ve fiziksel gelişimlerini de üst düzey imkanlarla ve modern tesislerde sürdürüyor. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak beden eğitimi ve spor derslerinde en değerli prensiplerimizdir.

Kanyon Koleji öğrencileri spor becerileri aşağıdakilerle karakterize edilir
•Okulun temel değerlerine bağlılık
•Temel fiziksel ve atletik becerilerin geliştirilmesi
•Öğrencilerin çeşitli spor dallarına katılmalarının teşvik edilmesi
•Tüm öğrencilerin geniş katılımı için destek
•Uygun rekabette başarı fırsatları
Okul takımları, alanında uzman ve deneyimli kadrolarla çalışırlar. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri değerlendirilir. Sonuçlara göre kulüp sporcuları ve takımlar oluşturulur. Öğrencilere Kanyon Koleji Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olma imkânı sağlanır. Yüzme branşımız ülke çapında resmi ve özel yarışmalara katılan şampiyon öğrenciler yetiştirmektedir. Öğrenciler her yıl kazandıkları pek çok dereceyle sportif başarılarını artırmaktadır.

Etkinlik

Özel Kanyon Koleji olarak en büyük amacımız, “Akademik Üstünlük, Bilgi beceri ve yetkinlik” yaklaşımıyla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim programlarımız, yürüttüğümüz projeler, ulusal platformlardaki çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.
Detaylı Bilgi için tıklayınız.

YAŞAMDA FARK YARATMAK

Okulumuzdaki öğretim programları yapılandırılırken; “Her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır.
Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır

Sanat

Kanyon Koleji Koleji öğrencileri hem akademik hem de tamamlayıcı programlar yoluyla kişiliklerinin sanatsal boyutunu keşfetme şansına sahip olacaklardır. Kanyon Koleji eğitim kampüsünde Görsel Sanatlar Atölyesi, Seramik Atölyesi, Uygulamalı Müzik Merkezi ve Gösteri Sanatları/Drama dersliklerinin bulunmasından gurur duymaktadır.
Detaylı Bilgi için tıklayınız.
SANAT VE BECERİYE ADIM ADIM

Öğrencilere birbirini tamamlayıcı yetenekler sunan ve geliştirmeyi öğrendikçe tutku arayışına teşvik eden sanat merkezimizde öğrencilerimiz özgün çalışma imkânı elde ediyor. Görsel Sanatlar Atölyesinde fotoğraf, üç boyutlu tasarım ve çizim sınıfları, özgün boyama ve sergi sınıfları, kültürümüzü yaşatacak yeni tasarımlara pencere açan el sanatları ve beceri sınıfları olmak üzere üç derslik bulunur.
Seramik ve heykel atölyesinin öğrencilere sunmuş olduğu teknik ve sanatsal malzemeler kapsamında imgesel, reprodüksiyon çalışmalar, dekoratif ve fonksiyonel obje tasarımları ile öğrencilere ders dışı deneyimler sunuyoruz. Müzik Merkezi ise iki büyük derslik ile birlikte 1 prova odasından oluşur. Gösteri Sanatları/drama için kullanılan alan ise 600 kişilik bir gösteri salonu/tiyatroyu, 60 kişilik daha küçük bir gösteri salonunu ve çok amaçlı bir prova salonunu kapsar. Öğrencilerden, akademik programları gereği ve mezuniyete yönelik olarak, sanat ile ilgili program koşullarını yerine getirmeleri beklenir. Buna ek olarak, ders dışı programlar aracılığıyla sahip oldukları becerileri daha da geliştirebilir veya yatkın oldukları yeni alanları keşfedebilirler.

ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİM EN İYİ KARAR
Kanyon Koleji sahne sanatları programına geçiş için hiçbir şey sizi hazırlayamaz.İlk gün sahneyeb girerken, mevcut herkesten gelen bu muazzam sevgi, destek ve şefkat dalgasıyla vuruluyorsunuz. Sahne sanatlarına katılmanın Kanyon’da aldığım en iyi kararlardan biri olduğuna inanıyorum.

Güvenlik

Özel Kanyon Koleji Kampüsü içerisinde huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının tesis edilerek öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen güvenlik hizmetleri kapsamında okullarımız ve çevresi 4 ayrı noktada güvenlik hizmeti güvenlik sertifikasına sahip uzman 6 Özel güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kesintisiz kontrol altında bulundurulmaktadır. Bunun yanı sıra yine okul binalarımız ve çevresi, farklı noktalarda konuşlanmış  50 adet kamera ile gece gündüz izlenmektedir. Kampüse yapılan araç girişlerinde gelen veli, ziyaretçi ve personel araç bilgileri Danışma ve Güvenlik Koordinatörlüğü tarafından sisteme kayıt edilir. Araç bilgilerinin güncellemeleri veli portalından, danışmalardan yapılabilir. Servis araçları, gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından araçlara ait bölümde ulaşımlarını sağlarlar.

Kampüse yapılan araç girişlerinde gelen veli, ziyaretçi ve personel araç bilgileri Danışma ve Güvenlik Koordinatörlüğü tarafından sisteme kayıt edilir. Araç bilgilerinin güncellemeleri veli portalından, danışmalardan yapılabilir.

Ders dışı saatlerde, okul içinde ve okul bahçesinde nöbetçi öğretmenlerimiz görev almaktadır. Hafif yaralanmalarda (Düşme, çarpma, zedelenme) ve diğer durumlarda okul doktorumuz ve/veya hemşiremiz duruma müdahale eder ve velilerimiz revir tarafından mutlaka bilgilendirilir.

Kanyon’da Güvenlik Kuralları;

 1. Öğrenciler okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramaz.
 2. Okul saatlerinde bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir.
 3. Öğrenciler okula yanıcı, kesici aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.
 4. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci sırasıyla;
  1. Öğretmeninden izin alır.
  2. Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider.
  3. Tedavisi biten öğrenci, revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile ilgili müdür yardımcısına döner.
  4. Revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek yoklama kâğıdında iliştirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

 

5.Öğrencinin Rehberlik Servisine gidebilmesi için sırasıyla:

 1. Gideceği birimden randevu kağıdı alır.
 2. Randevu kağıdını ders öğretmenine izin ister.
 3. İzin alınması sonrasında ilgili müdür yardımcısına da bilgi verir.

Öğrenciler velilerine iletilmek üzere Okul yönetimince verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırılmakla yükümlüdür.

OKULDAN ERKEN AYRILMA

1. Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde öğrenci velisi ilgili müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.

2. Durumun ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa, telafisi ilgili müdür yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.

3. Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek müdür yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir.

4. Öğrenci “İzin kağıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.

5. Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa ilgili müdür yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.

Servis

GÜVENLİ ULAŞIM KEYİFLİ YOLCULUK

Okullarımızda personelini zorunlu hizmet içi eğitime tabî tutan, belgeleri eksiksiz sürücülerle hizmet veren kurumsal, servis sağlayıcıları ile çalışılmaktadır. Yeterli sayıda öğrencinin oturduğu her semte servis hizmeti verilir. Her serviste GPRS takip sistemi ve hostes bulunmaktadır. Servisler öğrencilerimizin güvenliği bakımında belirlenen güzergâhlar dışına çıkamaz. Servis hizmeti sağlayıcısının kişiye özel sunduğu linkler aracılığıyla velilerimiz öğrencilerinin durumunu anlık olarak takip edebilmektedirler

GELECEĞİ TAŞIYORUZ

Özel Kanyon Koleji Kurumlarının öğrenci ulaşım hizmeti özel bir taşıma şirketi tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz servis hosteslerinin refakatinde, sigortalı olarak seyahat ederler. Tüm araçlar son model olup, klimalı ve araç telefonludur. Araçlarda ayrıca uydu takip sistemi bulunur. Öğrencilerimizin ulaşımını sağlarken, temel hedefimiz onların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için, her eğitim öğretim yılı başında servis kuralları belirlenerek, öğrencilerimiz ve aileleri ile paylaşılır. Servis şöför ve hosteslerine belirli aralıklarda eğitimler düzenlenir.

Öğrencilerin ulaşımında konforunun yanı sıra velilerin de güvende hissetmesi için öğrencilerin kullandığı servisle ilgili bilgiler, web ekranları ile Iphone ve Android cep telefonları  aracılığıyla ‘’Veli cep uygulama sistemi’’ üzerinden öğrencilerin ulaşımları esnasında takip edilebilir.

Velilerimizin öğrenci servis kayıtlarını okulda yer alan ofislere gelmeden e-kayıt sistemi üzerinden ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlama kolaylığı sunulmaktadır. Ayrıca e-arşiv sistemimiz ile öğrenci servis ücretleri faturaları velilerimizin sistemde tanımlanan e-mail adreslerine e-posta olarak gönderilme imkânı bulunmaktadır.

Servis güzergâhları her sene başında ihtiyaca göre belirlenir.