Lise

Lise

labaratuvar

Gelişim

kutuphane

Kütüphane

bina

Kampüs

top

Spor

tahta

Pratik Yaklaşım

kitap

Birikim

2006 yılında kurulan Kanyon Kolejinin lise bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde hizmetine başlamıştır. Kaliteli bir eğitim vermek amacıyla, alanında en iyi kadrosuyla yola çıkan kurumumuz Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusaldan evrensele ana dilini iyi kullanan, dünya dillerine hâkim, daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler yetiştirmek temel hedefiyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Biz öğrencilerimizi akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda geleceğe hazırlamak için ve bugünlerinde olduğu gibi gelecekte de başarılı ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak için en üst seviyede gayret gösteriyoruz.

Seçkin Öğretim Kadrosu ile;

  • Laboratuvar destekli, nitelikli ve kalıcı bilgi içeren fen ve matematik dersleri
  • Öğrenciyle kurs ve etüt çalışmaları
  • Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için görsel ve işitsel eğitim
  • Ders programlarıyla paralel TYT-AYT çalışmaları yapılmaktadır.

Gelecekle ilgili yönlendirme ve doğru tercihlerin belirlenmesi için, üniversite hazırlıklarının 9. Sınıfta başladığı Kanyon Koleji\'nde vizyon sahibi, bilim ve teknolojide rekabet gücü yüksek, donanımlı, üreten, araştıran, nitelikli, gençler yetişmektedir. Yükseköğretime olduğu kadar hayata da hazırlanan öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda sanatsal, kültürel, sportif kulüplere dahil edilerek, kendini gerçekleştirme ve sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, temelleri sağlam, ezberci sistemi reddeden ve akılcı öğrenim sistemini benimsemiş bir program uygulanmaktadır.
Kanyon Koleji olarak öğrencilerimizin geleceğe güvenle bakmasına, özgüven kazanmasına, kendini gerçekleştirmesine ve aynı zamanda üniversite sınavı sürecinde etkili ve verimli ders çalışma disiplini kazanmasına, sınava bir adım önde başlamasına kılavuz olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yıl içindeki tüm TYT-AYT çalışmaları sene başından planlanır. Çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülür. Gelişmeler ve değişiklikler takip edilerek bu sayede çalışmaların verimliliğinin takibi sağlanır. 9. Sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamlarının TYT-AYT ile ilişkilendirilmesi sağlanır. TYT-AYT hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanır.

Sınıf danışman öğretmenlerimiz tarafından gözlem formlarıyla öğrencilerimiz sürekli takip edilir. Velilerimizle bilgi paylaşımının arttırılması sağlanarak süreç konusunda aile okul işbirliği arttırılmaya çalışılır. Ölçme ve değerlendirme sürecinin izlenmesi ve değerlendirme çalışmaları sonrası ders dışı tamamlayıcı öğrenme faaliyetleri konusunda çalışmalar planlanır.
Meslek seçimine yardımcı olmak amacıyla üniversite gezileri, meslek tanıtımları, seminerler düzenlenir.

Öğrencilerimize TYT-AYT deneme sınavları belirli programlar dahilinde uygulanır. Uygulanan sınavlar neticesinde eksiklikler belirlenerek gerekli takviyeler sağlanır. Öğrencilerimizde akademik gelişimle birlikte test tekniği gelişimi sağlanır.

Gelecek için sağlam bir temel