Anaokulu

Anaokulu

labaratuvar

Gelişim

kutuphane

Kütüphane

bina

Kampüs

top

Spor

tahta

Pratik Yaklaşım

kitap

Birikim

Üçüncü Öğretmen Olarak Çevre

Okul öncesi alanları amaca uygun, çok yönlü ve becerileri göstermek için özenle hazırlanır.

Araştırıcı Öğretmen

Anaokulunda öğretmenlerimiz gözlemler ve çocuğu dinler, fikir, hipotez ve teorilerini öğrenmek için sorular sorar. Anlayışlı tutumu ile yeni bilgi ve beceriler kazanmaları için destekler, yol gösterir.

İlişki Kurma

Olumlu ilişki ve iletişim anaokulumuzun temelini oluşturur. Çocukların öğretmenleri, arkadaşları ve aileleriyle sağlıklı iletişim kurmaları için destekleyici ortam yaratılır.

Kanyon Koleji Anasınıfı, okul öncesi dönemini öğrenmede özel yıllar olarak kabul eder.

Müfredatta öne çıkan temel ilkeler şunlardır:

  • Erken yaşta öğrenme ve gelişme çok boyutludur; gelişme alanları  iç içe geçmiştir.
  • Küçük çocuklar becerikli ve yetkindirler.
  • Çocukların gelişim oranları birbirinden farklıdır.
  • Çocuklar gelişim alanlarında farklı seviyelerde bulunur.
  • Program uygulama, geliştirme ve olumlu deneyimleri en üst düzeye çıkarmak için çocuk gelişimi bilgisi ve tutarlı beklentiler esastır.
  • Aileler çocuğun ilk öğreticileri ve koruyucularıdır.
  • Çocuklar onlara uygun ve öğretmenin seçtiği etkinliklerle çevrelerini aktif şekilde keşfederek öğrenenlerdir.

Çocuk

Çocukların yetenekli, meraklı ve yetkin öğrenciler olduğuna inanıyoruz. Bulundukları ortamlarda kişilere pozitif katkıda bulunmak için öğrenmeyi üstlenir ve büyük çaba harcar.

Bu ilkeler doğrultusunda 4 temel gelişim alanı baz alınarak çalışmalar planlanmaktadır. Bu alanlar:

  • Kişisel ve Sosyal Gelişim,
  • Fiziksel Gelişim
  • Zihinsel Gelişim
  • Yaratıcı İfade- Estetik Gelişimidir.

Kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve gelişmesinde ilerdeki yıllara olan etkisi nedeniyle, temel gereksimleri karşılayacak nitelikte deneyimler yaşamaları sosyal, duygusal ve fiziksel yaşamlarını da olumlu yönde biçimlendirmek için High Scope tekniğini ile dersler işlenir. Hedefler doğrultusunda öğrencilerimizde gözlenen değisim ve gelişim sürekli olarak gözlemlenir ve gözlem sonuçları doğrultusunda ögrenciler daha üst becerileri gerçekleştirmek üzere desteklenir.

Gelecek için sağlam bir temel