Kanyon Ortaokulu

Ortaokul

Bilgi, Beceri, Yetkinlik ve Akademik Üstünlük ile Büyüme

•Orta Okul Programı •ETP •Kütüphane •Okul Destek •Profesyonel Spor •Rehberlik •Örnek Günlük Plan

ORTAOKUL
Ortaokul, öğrencinin her yönden hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir.
Bu yıllarda tüm programlarımız, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, öğrencileri birer birey olarak ele alan “öğrenci merkezli-öğrenci ihtiyaçlarından hız alan eğitim anlayışı” ile yapılandırılır. Kanyon Koleji öğrencileri ortaokulda akademik ve sosyal gelişimleri takip edilerek bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerini, 5. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar aldıkları alt yapı ile lise kademesine hazır olurlar.

GÜDÜMLÜ BÜYÜME DENEYİMİ

Kanyon Koleji’nde  uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Kanyon Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. KanyonKoleji  yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve yetenek dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor.

Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı olarak kurgulanan sistemde “Sanat EğitimiDramaEkoloji, Yaratıcı Yazarlık, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

5. sınıfta öğrencilerimize hazırlığa denk yoğunlaştırılmış ingilizce programı verilirken takip eden sınıflara da akademik, teknoloji, spor ve sanat alanlarında hazırlık yapılır. 6. 7. ve 8. sınıf akademik çalışmaları hafta içi ve hafta sonu etütleri, birebir özel dersler ile desteklenir. 7. ve 8. sınıfta Kanyon LGS programı ile sınav hazırlık programına dâhil olurlar.

DUVARLARI OLMAYAN SINIF

“Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim programlarımız, ölçme değerlendirme sistemi, İngilizce similasyon şehri, projeler, kulüp çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.

Okulumuzdaki öğretim programları yapılandırılırken; “Beceri, yetkinlik ve akademik üstünlük .” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır.

Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ortaokul hayatta karşılaştığı durumlar ve sunulanlar karşısında (söylemler, haberler, reklamlar, romanlar, hikayeler, karikatürler, gazeteler, televizyon programları, verilen görevler, yaptırımlar, kanunlar ve okul yasantısı) öğrencilerimiz kritik düşünebilmeli, yani şu sorulara cevap aramalıdır: Geleceğe olumlu bakan, neşeli, mizahi, nazik ve vizyon sahibi olmalı. Gerçekleri söyleyebilen, adaletli ve kararları değiştiren öğrenciler olmalı.

Sınavlarda başarılı olmanın yanında, okuduklarını yorumlayabilen, tartışabilen, kendi düşüncelerini katarak yeniden yazabilen, okuduklarını özümseyerek hayatta ve projelerinde kullanabilen öğrenciler olmalı.

Öğrenme Merkezleri

FEN-MATEMATİK

Okul öncesi dönemde verdiğimiz bu eğitimin araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme yeteneği gelişmiş, mantıklı düşünen bireyler yetiştirmede temel basamaktır

HAFTANIN MATERYALİ

Her artık materyali işlevinden farklı bir şeye dönüştürmek, onlar için hem zevkli bir etkinlik hem de bilişsel gelişim sürecine bir katkı demektir.

İLKOKULA HAZIRLIK

Okuma alışkanlığı kazanma, okuduğunu anlama, dili doğru ve akıcı şekilde kullanma, dinleme, kendini sözel olarak ve yazı ile ifade edebilme becerilerinin gelişimi açısından erken çocukluk dönemi kritik döneme sahiptir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında görsel ayırt etme ve görsel bellek ile ilgili etkinlikler görsel algı becerisinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır

DOĞADA MATEMATİK

Doğada’’ işte ! ‘’ diye gösterebileceğimiz bir ‘’ Bir’’ olmayabilir ama doğa bize ‘’Bir’’ rakamını fısıldar.Bir ağaca baktığımızda aslında matematiksel bir güzelliğe de bakıyoruz demektir. Bitkiler ağaçlar taşlar bulutlar yapraklar ağaç kavukları… aslında matematik her yerdedir. Çocuklarımızın çevrelerini gözlemleyerek yeni farkındalıklar kazandırıyoruz

PORTFOLYO

Portfolyolar, çocuk hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek için çok sayıdaki ve çok çeşitli alanlardaki gelişimsel ürünleri ve sonuçları içeren çocuğa ait “özgeçmişim” dosyasıdır.

KUM HAVUZU

Çocukların merak ve keşfetme yeteneklerini kullanmalarına ve çevrelerini daha iyi -tanımalarına, yaparak – yaşayarak tüm duyularıyla öğrenmelerine katkı sağlamaya olanak tanıyan bir ortamdır. Fen-doğa alanında, duygusal alanda, sosyal alanda, bilişsel alanda, psikomotor alanda, yaratıcı düşünme becerileri alanında, mekan-matematik alanda önemli rol oynar.

Ortaokulda Yaşam

Planla-yap -değerlendir süreci

Planla-yap-değerlendir süreci, öğretmenlerin “çalışma zamanında ne yapmak istersin?” sorusuyla başlar. Çocuklar planlarını belirtirler, daha sonra onları uygularlar. Süreç öğrencinin gelişim seviyesine göre değişkenlik gösterir ve çocuklar yaptıklarını yeniden gözden geçirmek için cesaretlendirilirler.

Planlama zamanı

Planlama zamanı, güne başlarken çocukların çalışma zamanında ne yapacaklarına karar verdikleri ve bu kararlarını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştıkları yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimidir. Planlama zamanı çocuklara kendilerini ve tercihlerini dile getirmeleri için yapılandırılmış, tutarlı bir fırsat verir ve kendilerini karar alıp uygulayabilen bireyler olarak görmelerini sağlar. Bunun sonucunda çocuklar bağımsızlığın gücünü öğrenirler. Planlama, çocukların çalışma zamanı içinde ilk olarak ne yapmak istedikleri üzerinde yoğunlaşır.

Çalışma zamanı

Çalışma zamanı her çocuğun kendi planı uyarınca çalışmaya başlamış olur. Günün en uzun faaliyet dönemi olan çalışma zamanı, genellikle 45-60 dakikalık bir zaman diliminde gerçekleşir. Çocuklar çalışma zamanında istedikleri malzemeler ile çeşitli ilgi köşelerinde çalışırlar ve bu malzemelerle etkin olarak ilgilenirler. Yapmakta oldukları şey hakkında bir yetişkin ya da arkadaşlarıyla konuşurlar. Gerektiğinde bir yetişkinden ya da arkadaşından yardım ister ve işi bitince malzemeleri kaldırırlar.

Toplanma zamanı

Çalışma zamanının hemen sonrasında malzemelerin ve araç gerecin yerine konması ve tamamlanmamış projelerin ortadan kaldırılması çocuklar tarafından toplanma zamanında gerçekleştirilir. Tamamlanmadan kaldırılan bu projeler gün içinde daha sonraki bir zamanda, ertesi gün çalışma zamanında veya evde tamamlanır. Toplanma zamanı, sınıfta düzenin yeniden kurulmasını sağlar, çocukların birçok temel beceriyi kazanmalarına ve kullanmalarına olanak verir. Çocuklar nesnelerin yerini ve bazı nesnelerin neden bir arada yer aldığını öğrenirler.

Hatırlama zamanı

Hatırlama zamanı, planla-yap-değerlendir sürecini sona erdirir. Çocuklar çalışma zamanında neler yaptıklarını anlatarak bu süreci gerçekleştirirler. Çocuklar sık sık başlangıçtaki planlarına dayanarak yaptıklarından farklı şeyler tarif ederler. Hatırlama işi, planlama zamanında olduğu gibi, bir takım stratejiler kullanılarak yapılabilir; çocuklar birlikte oynadıkları diğer çocuklardan, oyunda ne olduğundan, karşılaştıkları problemlerden söz edebilirler, yaptıkları şeyin resmini çizebilir veya modelini yapabilirler. Hatırlama zamanı planla-yap-değerlendir sürecini sona erdirse de eğer zaman varsa çocuklar bu çevrimi bir kez daha yaşayabilirler

Açık Hava Faaliyetleri Zamanı

Çocukların bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar oynadıkları, koşarak, tırmanarak, sallanarak, sürünerek, araştırmalar yaparak fiziksel olarak etkin oldukları zaman dilimidir. Çocuklar içeride oynadıkları oyunları, daha geniş bir ortamda, doğal çevrelerini ve o an yaşadıkları bölgeyi tanıyarak, değişen hava koşullarını ve mevsimleri yaşayarak sürdürürler. Yetişkinler de çocuklara etkin olarak katılırlar, yaptıkları şey hakkında onlarla konuşurlar, onların ilgi ve becerileri konusunda daha geniş bilgi edinirler.

Olumlu Yetişkin-Çocuk Etkileşimi

Çocuklar kendilerini mutlu ve güvenli hissettiklerinde daha başarılı olurlar. High/Scope uygulayıcıları çocuklarla olan ilişkilerine gerçek bir samimiyet ve güven getirirler.Aynı zamanda öğretmenler, her bir çocuğun kişisel ve kültürel kimliğine saygı duyarlar ve değer verirler.

Değerlendirme

Öğretmenler gün içerisinde çocukların etkinlikleri boyunca her bir çocuğun önemli gelişimsel davranışları, deneyimleri ve ilgileri üzerine kısa notlar alırlar. Günlük takım planlaması toplantısında öğretmenler bu notları tartışırlar ve bu gözlemlere dayanarak çocukların büyüme ve gelişmelerini kolaylaştıracak, destekleyecek etkinlikler planlarlar. Öğretmenler aynı zamanda bu notları ebeveynlerle yaptıkları toplantılarda, çocuklarının gelişimlerini daha iyi anlamaları ve sınıf içinde gerçekleşen öğrenmeleri evde nasıl sürdürebilecekleri konusunda ebeveynlere yardım etmek için de kullanırlar.

Sonuç

High/Scope okulöncesi eğitim programının çocuğu merkeze alan bir program olduğu görülmektedir. High/Scope programının çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi sağlayarak çocuklarda bağımsız düşünme, insiyatif, tutarlılık ve yaratıcılık gibi önemli becerilerin gelişimini desteklediği bilinmektedir. Çalışmalar, High/Scope programının uzun vadede de daha az suç işleme, iş ve aile hayatında daha başarılı olma gibi önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda ayrıca, High/Scope programının risk altındaki çocukların gelişimini ve akademik başarılarını da olumlu yönde arttırdığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Kütüphane

 

MİSYONUMUZ

Keşifsel öğrenme için dinamik ve destekleyici bir ortam sağlayan kütüphanemiz,  anasınıfı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, öğretmenine ve personeline, hayat boyu öğrenmeye vurgu yaparak etkili ve bilgi kullanıcıları arasında doğru bilgiye ulaşabilme imkânı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Sınıf deneyimini destekleyen ve zenginleştiren benzersiz bir öğrenme ortamı amaçlamaktayız. Sınıf ortamında bulunmayabilecek öğrenme fırsatları sunmak istiyoruz. Okul topluluğu içinde disiplinler arası bağlantıları daha da ileri götürmeye ve dinamik bir geribildirim döngüsü sağlamaya çalışıyoruz.

FELSEFE

Kanyon Koleji Kütüphanesi, çocukluktan yetişkinliğe kadar tüm topluluğun akademik ihtiyaçlarına ve eğlence amaçlı okuma ilgi alanlarına hizmet edecek çeşitli kaynaklar ve alanlar sunar. Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak çeşitli konuları ve küresel perspektifleri temsil eden büyük bir basılı ve çevrimiçi koleksiyona sahibiz. Öğrenciler, bağımsızlık, merak, sorumluluk ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek yaşam boyu öğrenenler olmak için güçlendirilir. Kütüphane, hem işbirliğini hem de kişisel alanı destekleyen paylaşılan bir çalışma alanıdır. Bireysel öğrenciler, öğretmenler, gruplar ve sınıflara her gün açıktır.

Yabancı Diller

Özel Dünya Eğitim Kurumlarında yoğun bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin dil edinimleri 21. Yüzyıl becerileri çalışmaları kapsamında dijital araçlar, projeler ile zenginleştirilip   uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile takip edilir. Derslerimiz , sınıf profilleri doğrultusunda tam öğrenme modelinden yola çıkılarak görsel ,işitsel veya kinestetik  öğrenme stilleri harmanlanıp hazırlanmaktadır. İngilizce dil eğitiminde en temel amacımız; öğrencilerimizde yabancı dil öğrenmenin gerekliliğinin farkındalığını yaratmak, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak , dili yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp dil öğrenmeyi sevdirmek ve öğrendikleri dilleri hayat boyu uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

STORY TELLING

Kanyon koleji anaokulu dil eğitiminde  “Story Tellıng” öğretim modeli kullanılmaktadır. Story tellıng yönetimi, çocukların eşsiz öğrenme tarzlarını göz önünde bulundururken, merak uyandıran İngilizce hikâyeler, canlandırılan sevimli karakterler ile çocukların doğal öğrenme güdüsünü ve dili öğrenme eğilimlerini maksimize eder.

OUR ENGLISH WORLD

Okulöncesi öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebileceği ortamda uygulanan story telling etkinlikleri ile öğrenciler, jest ve mimiklerini kullanarak vücutlarını konuştururlar. TPR-Role Playing, Small Group Activities, Think, Pair and Share, Jazz Chants yöntemleri ile doğru telaffuz edebilme, İngilizce hikâyeleri tahmin edebilme, sesleri birlikte çıkarabilme kazanımları doğrultusunda ilerlenir.

ALMANCA

Kanyon Koleji’nde  4.sınıftan itibaren  öğrencilerimize 2.yabancı dil olarak Almanca dersi sunulmaktadır. haftada 2 ders saati olarak uyguladığımız  Almanca eğitim programımız, öğrencilerin ikinci yabancı dillerini iletişim ve etkileşim aracı olarak kullanarak bilgi edinebilmelerini, kendilerini hedef dilde ifade edebilmelerini, kişilerle hedef dili kullanarak etkileşimde bulunabilmelerini ve farklı kültürleri tanıyarak sosyal yönden kendilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Kanyon Kolejinde Alman kültürünün yansıtıldığı ,,Deutsche Ecke’’ yani ‘Almanca Köşemizde, konuşma etkinlikleri, tiyatro ve yiyecek satışları gibi birçok etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize Almancayı yerinde kullanma olanağı sağlıyoruz

Kampüs

 

YERLEŞKE

Uşak’ta  doğa ile iç içe 40 dönümlük arazi üzerinde, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte; kapalı spor salonu, açık spor alanları, anaokulu, ilkokul, ortaokul eğitim binalarından oluşan Özel Kanyon Koleji  çelik konstrüksiyon yaptırılan zemin etüdü çalışmalarından alınan sonuçlara uygun olarak inşa edilmiştir.

600 m2 açık ve 800 m2 kapalı spor sahası, 18.000 m2 yeşil alanı ile şehrin trafik karmaşasından uzak, doğanın içindeki kampüsümüz, öğrencilerin huzur ve güven içinde, ileri teknoloji ile eğitim görmelerine imkân sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir

 • Okul Öncesi bölümünde; Gemili park, oyun parkı, toplam 6 derslik, uyku odası, yemekhane, sağlık odası,
 • İlkokul bölümünde; 16 derslik, kütüphane, ölçme değerlendirme servisi, toplantı salonu ve sağlık odası,
 • Ortak Kapalı Alanlarda; kapalı spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu, jimnastik alanı, 2 müzik odası, bilişim ve teknoloji atölyesi, fen laboratuvarı, seramik atölyesi,  görsel sanat atölyesi, 350 öğrenci kapasiteli yemekhane ve 450 kişi kapasiteli kültür merkezi ve kütüphane,
 • Ortaokul bölümünde; 18 derslik, görsel sanatlar dersliği, uygulamalı müzik dersliği, teknoloji tasarım atölyesi, fen laboratuvarı, bilgisayar dersliği ve kütüphane,
 • Açık Alanlarda, 1 basketbol sahası, 2 futbol sahası, yeşil alan, gemili park, satranç köşesi, oyun parkı alanı bulunmaktadır.

FEN LABORATUARI

Kanyon Kolejinde, her biri 24 öğrenci kapasiteli olmak üzere 2 adet tam donanımlı fen laboratuvarı bulunmaktadır. Sadece öğretmenin kontrolünde olan ana kumanda sayesinde öğrencilerin elektrik ve su erişimlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanır.

Ortaokul bölümünde 3 boyutlu modeller, gelişen çağa ayak uyduran deney materyalleri ve elektronik aletler ile Kanyon Koleji öğrencileri bilimi yaşayarak ve zevk alarak öğrenirler. Laboratuvarlarımızda kuvvet ve hareket, maddenin özellikleri, ısı ve sıcaklık, hücre ve özellikleri gibi birçok farklı alanda deneyler dersler içerisinde yapılmakta ve deney föyleri ile çalışmanın takibi sağlanmaktadır.

SOMUT YAŞANTILAR

Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak – yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunurlar. Kanyon Koleji’nde küçük mucitleri ortaya çıkarmak öncelikli hedeflerimizdir.

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

Amacımız, akademik başarısı yüksek, yaşam boyu öğrenen, laboratuvar derslerinde edindiği bilgi ve beceriyi farklı alanlara transfer edebilme kabiliyetine sahip çocuklar yetiştirmektir.
Bundan hareketle öğrencilerimize fen derslerini sevmelerini ve iyi bir teknoloji okuryazarı olmalarını sağlayacak deneyler yapmalarını sağlıyoruz.

UYGULAMALI MÜZİK MERKEZİ

Kanyon Kolejinde, her öğrencinin bir enstrüman alet çalabilme hedefi doğrultusunda öğrencilerin kullanımı için 20 kişi kapasiteli 3 müzik odası yer almaktadır.

YETENEKLERİN KEŞFİ

Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen müzik eğitiminde, ana sınıflarına Carl Orff’un orff öğretisi, beden perküsyonu ve piyano eğitimi verilir.

Enstrüman eğitimi ilkokul 1, 2, 3,4.sınıflarda melodika ve blok flüt ile başlar. İlkokul 4 ve 5. sınıflarda öğrencilerin yeteneklerine göre keman, blok flüt, piyano, koro veya gitar eğitimi verilir. İleriki sınıflarda da enstrüman eğitimi devam eder. Her öğrencinin yeteneği ölçüsünde bir enstrüman üzerinde yoğunlaşması ve bu enstrümanı çalmayı öğrenmesi hedeflenir.

SOSYAL VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik eğitimi alan öğrencilerimiz, özel günlerde ve sene sonu gösterilerinde yeteneklerini okulumuz Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi’nde sergileme imkanı bulmaktadırlar.

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

UYGARLIĞIN MERDİVENİ SANAT

Kanyon koleji sanat çalışmaları, okulumuzun en güçlü ve saygın programları arasındadır.  Okul öncesinde gelişen görsel estetik algıları, bilinçli eğitim ve çocukların bireysel eğilimleri ile doğru oranda ilerler.

SANAT VİZYONUMUZ

Okulumuzda 2 adet görsel sanatlar atölyesi bulunmaktadır ve her öğrenci yüksek kalitede sanatsal malzemelere ve ekipmana sahip, donanımlı sanat atölyelerimizde sanat eğitimi almanın zevkine varır. Atölyeler öğrencilerin ilgi alanlarını destekleyici ve ilgi çekici bir atmosferde keşfetmelerine olanak tanır. Öğrencilerin gelişim düzeylerine göre yapılan sanat eğitimiyle onlara beceri geliştirme ve sanatsal ifade alışkanlıkları kazandırmak,  profesyonel hayatlarında da olumlu ve girişken bir sosyal hayat sağlamak sanat ilkelerimizdendir.

Pastel boyama, suluboya, keçeli kalem ve kuru boya, guaj boya teknikleri yanında grafiksel uygulamalar, üç boyutlu çalışmalar, kolaj tekniği, ebru uygulamalarının gerçekleştirildiği resim atölyelerimizde öğrencilerimiz, yaş gruplarına uygun çalışmalarla yaratıcılıklarını farklı yönlerde geliştirebilmektedirler

SERAMİK ATÖLYESİ

HER ÇOCUK PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR

Okulumuzda 1 adet seramik atölyesi bulunmaktadır. Seramik eğitimi, sınıf seviyelerine uygun olarak planlanır. Bireyselliğin arayışına destek olan ve gelişimlerini önemli ölçüde etkileyen seramik dersiyle öğrencilerimiz toprakla kendi hayallerini şekillendiriyor ve ortaya özgün çalışmalar çıkıyor.

Atölye çalışmalarının yanı sıra proje ve ders konuları müze/sergi gezileri ile desteklenir. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler seramik atölyesindeki çalışmalara katılır. Öğrenciler seramik çalışmalarıyla; grup içinde hareket etmeyi, yaratıcılık yönlerini geliştirmeyi, problemlere farklı çözümler getirmeyi öğrenir. Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, özel gün ve haftalarda okul genelinde sergilenir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LABRATUARLARI

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullandığı, her birinde internete bağlı 26 adet bilgisayar ve bir projeksiyon cihazı olan 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Office Programları Kullanımı, Internet Güvenliği ve Etiği, Dijital Vatandaşlık, Araştırma ve Sunum Teknikleri, Multimedya Tasarımı, Programlama, 3 Boyutlu Tasarım, Mobil Uygulama Geliştirme konu başlıklarının işlendiği bu laboratuvarlarda

ÜRETKEN BİREYLER

Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler; geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.
Neden-sonuç ilişkileri arasında bağlantıları anlayabilmek, gerekli adımları planlayarak atabilmek ve sonrasında sonuca ulaşma becerilerini kazanmak temel kazanımlarımız arasındadır.
21. yüzyılın gerekliliği olan kodlama eğitimi ile hedefimiz, Web 2.0 araçları yardımı ile öğrencilerimize algoritmik düşünme becerisi ve problem çözme yeteneği kazandırmaktır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 • Basamak:
 • “Bilgi Kaynaklarını Öğreniyorum”
 • “Günlük Hayatta Karşılaşılan Teknolojinin Hızlı Gelişimi”
 • “Kişisel Bilgisayarın Temel Parçaları ve Çevre Birimleri”
 • “Uygun Duruş ve Oturuş”
 • “Renkli Dünyam ve Yazmaya Başlıyorum” konuları işlenir.
 • Basamak:
  • “Teknoloji ve Ben”
  • “Resim Yapıyorum”(bir resim programında şekiller ve çizgiler kullanılır)
  • “Kelimelerin Dünyası” (Basit bir kelime işlemci programı kullanılır)
  • “Teknolojik Araçlar” konuları işlenir.
 • Basamak
 • “Sayfalarımı Düzenliyorum”
 • “Uzaktaki Bilgiler”
 • “Bilgilerimi Sunuyorum     Veri     Topluyorum” konuları işlenir
 • Basamak:
 • “Bilgisayar Sistemi”
 • “Tablo Oluşturma”
 • “Bilgilerimi Sunuyorum”
 • Bilgilerimi Paylaşıyorum ve Veri     Topluyorum” konuları işlenir
 • basamak:
 • “İnternet Adresleri”
 • “Yayıncılığa Başlıyorum”
 • “Hesaplarım”
 • “Verileri Düzenliyorum ve Sunum Yapıyorum” konuları işlenir.
 • Basamak:
 • “İletişim”
 • “Adres Defterim”
 • Basamak:
 • “10 Parmak Programı”
 • “Verileri Düzenliyorum ve Sunum Yapıyorum”
 • “İnternet Sitesi Yapıyorum” konuları işlenir.

KAPALI SPOR SALONU

Öğrenciler zihinsel kapasitelerini akademik programla zorlarken, bedensel kapasitelerini spor programı ile geliştirirler. Kanyon öğrencileri altyapıları olan spor branşlarında yarışmalara katılmanın yanı sıra, insan kinetiğinin başka alanlarını da keşfedebileceklerdir.

Kampüsümüzün 600m2 lik alanını kaplayan kapalı spor salonumuz, spor derslerinin aktif olarak yapılmasına, kış oyunlarıyla zamanı verimli geçirmesine olanak sağlar.

Dr. HATİCE KARAHAN KÜLTÜR MERKEZİ

Uşak ili bölme kampüsünde bulunan 350 kapasiteli konferans salonumuz, gerek okulun, gerekse çevrenin kültür merkezi olma özelliğini taşıyan kutlama ve anma günleri, konferanslar, yazar söyleyişleri, paneller, münazaralar, bilgi yarışmaları, konserler, sinema, tiyatro, halk oyunları, kültürel yarışmalar ve pek çok etkinliğin yapılabileceği akustik düzeni son teknoloji ile sağlanmış, 2 kulise sahip, tam donanımlı modern perde, ses ve ışık sistemlerine sahip eğitim öğretim merkezidir.

YETENEKLERE AÇILAN KAPI

Dr. Hatice Karahan kültür Merkezi,  öğrencilerin kişiliklerinin sanatsal boyutunu keşfettiği,  özgüven algısının gelişmesine olanak sağladığı en önemli eğitim merkezidir. Kanyon öğrencileri burada yeteneklerini sergileme imkanı bulurken aynı zamanda sahne duruş özelliği kazanır.

Spor

 

YÜZME

Kanyon Koleji kampüsü Dr.Asım Taşer Spor Kompleksinde yer alan ….m2 lik yarı olimpik yüzme havuzu Kanyon  Koleji öğrencilerine sağlıklı bir yaşam için nezih bir ortam ve zengin spor olanakları sunuyor.

550 ton su hacimli, 12,5 metre eninde 24 metre boyunda olan 1.40 ve 2 metre olmak üzere iki farklı derinliği bulunan 6 kulvarlı yüzme havuzu,  ozon sistemi ile dezenfekte edilmektedir.

YAŞAM BOYU YÜZME

Yıl boyunca hafta 2 ders saati olarak yapılan yüzme çalışmalarında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek ve sks yıllık plan çerçevesinde öğrenciler düzeylerine ve hazırbulunuşluklarına göre öğretmenler tarafından homojen gruplara ayrılırlar. Genel amacımız yüzme branşının öğretilmesi yanında öğrencilerin eğlenebildikleri mutlu bir ortam yaratmaktır. Günümüzde hızla popüler hale gelen ve yaşam boyu spor için en öncelikle tercih edilen branşlardan birisi olan yüzme branşı okulumuz da büyük bir önem ve titizlikle icra edilmektedir.

Yüzme bilmeyen grupların suyu severek yüzme sporunu yaşam biçimi haline getirmek için kaliteli eğitim hedeflenir. Ana sınıfı gruplarında eğlenceli oyunlarla, Suya alışma , su üzerinde durma ve hareket etme çalışmaları geliştirici oyunlarla öğretilirken öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve mutlu olmaları amaçlanmaktadır.

İlkokul ve ortaokul gruplarında öğretici ve geliştirici oyunlarla yüzme ve suya olan güven pekiştirilir. Temel 4 tekniğin uygulaması öncesi hazırbulunuşluk için gereken çalışmalar yapılır. Öğrenciler suda bireysel olarak kontrol altında bu çalışmaları yapar. Yüzmeyi bilen gruplarda ise yüzmenin 4 tekniğinin tüm kurallarıyla öğretilmesi hedeflenir. Bu teknikler genel beceri , yetenek ve ilgiye göre mükemmel hale gelene kadar çok sayıda öğretim metodu ve drillerle geliştirilir.

CİMNASTİK

Minik Bedenler

Minik bedenleri jimnastik ile tanıştırıp onlara sağlık, özgüven, disiplin gibi olguları aşılayarak geleceğe daha sağlam adımlar atmalarını hedefliyoruz.

Jimnastik,  vücudun  fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümünü kapsamaktadır.

Okulumuzda haftada 1 ders tüm anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimize zorunlu olarak verilen cimnastik derslerine ek olarak hafta içi okul sonrası antrenmanlar ile de okul cimnastik takımı antrenmanlarımız kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir.
Okulumuzda cimnastik branşına yatkın olan öğrenciler cimnastik derslerimizde yatkınlıklarına göre tespit edilerek okul sonrası cimnastik antrenmanlarımıza dâhil edilir ve okulumuzu yarışmalarda temsil edilirler.

TENİS

Elit Spor ”Tenis”

Tenis birçok bilinmeyeni saniyeler içinde değerlendirip sonuç üretmeniz gereken bir spordur.

Kanyon Kolejinin  öğrencilerine sunduğu ve özel antrenörler tarafından  eğitimin verildiği ….m2 lik tenis kortu ile 05 – 14 yaş arası çocukların  tenisi tanımaları ve sevmelerine yardımcı olarak tenise olan ilgi ve duyarlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Yaş gruplarına özel ayrılan kortlar, çocuklara eğlenceli ve hareketli bir biçim ve oyuna dayalı bir anlayışla tenisi tanıtmanın en etkili yollarından biridir.

Küçük yaş çocukların tenisle tanışıp eğlenme fırsatını elde etmelerine olanak sağlayarak, ilimizdeki tenise ilginin artmasıyla birlikte genel oyun düzeyinin yükselmesi de beklenmektedir.