Ortaokul

Ortaokul

labaratuvar

Gelişim

kutuphane

Kütüphane

bina

Kampüs

top

Spor

tahta

Pratik Yaklaşım

kitap

Birikim

Bilgi, Beceri, Yetkinlik ve Akademik Üstünlük ile Büyüme

•Orta Okul Programı •ETP •Kütüphane •Okul Destek •Profesyonel Spor •Rehberlik •Örnek Günlük Plan

ORTAOKUL
Ortaokul, öğrencinin her yönden hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir.
Bu yıllarda tüm programlarımız, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, öğrencileri birer birey olarak ele alan “öğrenci merkezli-öğrenci ihtiyaçlarından hız alan eğitim anlayışı” ile yapılandırılır. Kanyon Koleji öğrencileri ortaokulda akademik ve sosyal gelişimleri takip edilerek bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerini, 5. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar aldıkları alt yapı ile lise kademesine hazır olurlar.

GÜDÜMLÜ BÜYÜME DENEYİMİ

(RESİM)

Kanyon Koleji’nde  uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Kanyon Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. KanyonKoleji  yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve yetenek dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor.

Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı olarak kurgulanan sistemde “Sanat EğitimiDramaEkoloji, Yaratıcı Yazarlık, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

  1. sınıfta öğrencilerimize hazırlığa denk yoğunlaştırılmış ingilizce programı verilirken takip eden sınıflara da akademik, teknoloji, spor ve sanat alanlarında hazırlık yapılır. 6.7. ve 8. sınıf akademik çalışmaları hafta içi ve hafta sonu etütleri, birebir özel dersler ile desteklenir. 7. ve 8. sınıfta Kanyon LGS programı ile sınav hazırlık programına dâhil olurlar.

DUVARLARI OLMAYAN SINIF

(RESİM)

“Öğrenci Merkezli” bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim programlarımız, ölçme değerlendirme sistemi, İngilizce similasyon şehri, projeler, kulüp çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.

Okulumuzdaki öğretim programları yapılandırılırken; “Beceri, yetkinlik ve akademik üstünlük .” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır.

Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

(RESİM)

Ortaokul hayatta karşılaştığı durumlar ve sunulanlar karşısında (söylemler, haberler, reklamlar, romanlar, hikayeler, karikatürler, gazeteler, televizyon programları, verilen görevler, yaptırımlar, kanunlar ve okul yasantısı) öğrencilerimiz kritik düşünebilmeli, yani şu sorulara cevap aramalıdır: Geleceğe olumlu bakan, neşeli, mizahi, nazik ve vizyon sahibi olmalı. Gerçekleri söyleyebilen, adaletli ve kararları değiştiren öğrenciler olmalı.

Sınavlarda başarılı olmanın yanında, okuduklarını yorumlayabilen, tartışabilen, kendi düşüncelerini katarak yeniden yazabilen, okuduklarını özümseyerek hayatta ve projelerinde kullanabilen öğrenciler olmalı.

Gelecek için sağlam bir temel