İlkokul

İlkokul

labaratuvar

Gelişim

kutuphane

Kütüphane

bina

Kampüs

top

Spor

tahta

Pratik Yaklaşım

kitap

Birikim

Kanyon Felsefesi Hedefleri

Kişilikli, etkili iletişim kurabilen, takım halinde çalışabilen, yaratıcı, kritik düşünebilen, akademik üstünlüğe ve kültürel yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Değerlerimiz

•Sevecenlik •Dürüstlük •Sorumluluk •Adalet •Saygı

İLK OKUL

Fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardakı gelişim
ve değişimlerin en hızlı yaşandığı dönem olan ilkokul yıllarında
öğrencilerimizin; Mutlu, basarılı , güler yüzlü ve fark yaratan bireyler
olmasını hedefleriz.

Öğrencilerimiz ilkokulda hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temelini oluşturur.

İlkokulda öğrencilerimiz sorgulamayı ve araştırmayı öğrenir. Öğrendiklerini
uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler
kazanır. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel,
psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim
düzeyleri ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, daha iyiye
gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle iş birliği sağlanır.
Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri
ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki
yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken
öğrenmeyi de öğrenirler.

İlk deneyimlerin yaşandıgı İlkokulumuz da her çocuğun farklı bir öğrenme alanı olduğunu ve bu öğrenme alanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek çalışmalarımızı planlarız. Gelişen dünyanın gereksinim duyduğu öğrencileri yetiştirmek temel hedefimizdir.

Sizlerle çocukların dünyasında buluşmak dileğiyle…

Gelecek için sağlam bir temel