Güvenlik

Özel Kanyon Koleji Kampüsü içerisinde huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamının tesis edilerek öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen güvenlik hizmetleri kapsamında okullarımız ve çevresi 4 ayrı noktada güvenlik hizmeti güvenlik sertifikasına sahip uzman 6 Özel güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kesintisiz kontrol altında bulundurulmaktadır. Bunun yanı sıra yine okul binalarımız ve çevresi, farklı noktalarda konuşlanmış 50 adet kamera ile gece gündüz izlenmektedir. Kampüse yapılan araç girişlerinde gelen veli, ziyaretçi ve personel araç bilgileri Danışma ve Güvenlik Koordinatörlüğü tarafından sisteme kayıt edilir. Araç bilgilerinin güncellemeleri veli portalından, danışmalardan yapılabilir. Servis araçları, gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından araçlara ait bölümde ulaşımlarını sağlarlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kampüse yapılan araç girişlerinde gelen veli, ziyaretçi ve personel araç bilgileri Danışma ve Güvenlik Koordinatörlüğü tarafından sisteme kayıt edilir. Araç bilgilerinin güncellemeleri veli portalından, danışmalardan yapılabilir.
Ders dışı saatlerde, okul içinde ve okul bahçesinde nöbetçi öğretmenlerimiz görev almaktadır. Hafif yaralanmalarda (düşme, çarpma, zedelenme) ve diğer durumlarda okul doktorumuz ve/veya hemşiremiz duruma müdahale eder ve velilerimiz revir tarafından mutlaka bilgilendirilir.

Kanyon’da Güvenlik Kuralları;
1.Öğrenciler okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramaz.
2.Okul saatlerinde bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir.
3.Öğrenciler okula yanıcı, kesici aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.
4.Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci sırasıyla;
a.Öğretmeninden izin alır.
b.Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider.
c.Tedavisi biten öğrenci, revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile ilgili müdür yardımcısına döner.
d.Revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek yoklama kâğıdında iliştirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

5.Öğrencinin Rehberlik Servisine gidebilmesi için sırasıyla:
a)Gideceği birimden randevu kağıdı alır.
b)Randevu kağıdını ders öğretmenine izin ister.
c)İzin alınması sonrasında ilgili müdür yardımcısına da bilgi verir.
Öğrenciler velilerine iletilmek üzere Okul yönetimince verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırılmakla yükümlüdür.
OKULDAN ERKEN AYRILMA
1.Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde öğrenci velisi ilgili müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.
2.Durmun ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa, telafisi ilgili müdür yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.
3.Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek müdür yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir.
4.Öğrenci “İzin kağıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.
5.Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa ilgili müdür yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.