Öğrenmeyi Tamamlama

Akademik, beceri ve yetkinlik ilkesinden yola çıktığımız eğitim vizyonumuzda; bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunarız. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanırken; biz de bu becerilerini etkin rehberlik ve ölçme değerlendirme çalışmaları ile destekleriz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
ÇOK YÖNLÜ ÖĞRENME
(RESİM)
Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik bir öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş eğitim modelleri ile “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” yöntemi kullanılarak “öğrenmeyi öğreten” öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız. Öğrencilerimizi akıllı tahta ve bilgisayar destekli etkin eğitim materyallerine sahip öğrenme ortamında uyguladığımız bilim, sanat ve yabancı dil etkinlikleriyle, farklı öğrenme biçimlerini destekleyen çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üst eğitim kurumuna hazırlarız.

Kanyon Koleji İlkokulunda her yıl her sınıf düzeyinde ve kazanımlara uygun projeler geliştirir, öğrencilerimizin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına ve kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlarız. Odak noktası kavramlar ve bilimsel ilkeler olan bir eğitim modeli uygular, öğrencilerimizle birlikte, bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapmayı, örnek projeler yürütmeyi ve ekip çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefleriz.
GELECEK İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL
(RESİM)
Kanyon Koleji ortaokulunda Hafta sonu “Konu Tamamlama” ve “Etüt Programı” uygulaması ile ‘Tam Öğrenme Modeli’ne uygun olarak öğrencilerimizin çeşitli sanatsal, sportif aktivitelere katılım, sağlık sorunları gibi sebeplerle derse katılamamaları ya da katıldıkları dersi kavrayamama gibi nedenlerle oluşmuş kazanım kayıplarını en aza indirmek amacı öğretmenlerimiz eşliğinde ek çalışmalar yürütürüz.
Ortaokul öğrencilerimizin mevcut ulusal sınavlara hazırlanmaları amacıyla, ders saatleri sonrası ve Cumartesi günleri ek çalışmalarla birlikte Eğitim Tamamlama Programı (ETP) ve/veya Etüt çalışmalar programlar ve bu çalışmaları branş öğretmenlerimizle yürütürüz.
Kanyon Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz, Akıllı Tahta ve 3D eğitim teknolojileriyle desteklenen eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürür. ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’yle, öğrencilerimizin modern donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarımızda işledikleri Fen Bilimleri derslerinde edindikleri teorik bilgileri içselleştirmelerini sağlarız.
Tüm sınıf düzeylerinde Hazır Bulunuşluk Sınavları, Genel Değerlendirme ve Ünite Tarama Sınavları uygular, bu sınavların analizlerini takiben varsa öğrencilerimizin eksik kazanımlarının tamamlanması ve pekiştirme amacıyla okul sonrası ve hafta sonu bireysel ya da grup etüt çalışmaları düzenler ve bireysel ders çalışma süreçlerini e-kanyon sistemiyle destekleriz.
9 ve 10. Sınıflarımızda okuyan öğrencilerimize özel her ay deneme sınavları uygular, 12. Sınıf öğrencilerimiz için ise Üniversiteye Hazırlık Programı ve Haftalık YKS çalışmalarıyla sınav başarılarını desteklemeyi hedefleriz.