Kanyon Okulları olarak öğrencilerimizi 21.yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, geleceği kendi dünyalarında özgün bir şekilde inşa edecek, kendine güvenen iletişim becerisi güçlü bireyler yetiştirme yolunda hızlı adımlarla ilerlerken, dünyanın her yerinde öğretim programlarında yer alan sosyal ve sportif etkinliklere okulumuzda kulüp kapsamında yer vermekteyiz.
Kulüplerimizde görev alan öğretmenlerin kendi alanlarında uzman olması, kulüp programının amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi açısından özellikle önem verdiğimiz bir konudur.
Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri kulüplere istekli devam etmesi onların zihinsel, bedensel ve psikomotor gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
Kanyon Koleji kulüp faaliyetleri yıllık çalışma takvimine uygun olarak, 2.sınıftan 7.sınıflarda dahil olmak üzere haftada ikişer saat eğitim almalarını sağlamaktadır.

2. Sınıflar 3. Sınıflar 4. Sınıflar