GENEL BİLGİLER

YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir.

İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

KATSAYI UYGULAMASI VE OBP HESAPLANMASI

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 puandır.

OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma puanı) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülmektedir.

Böylece:

50 olan en düşük diploma puanı için OBP 250 olurken,

100 olan en yüksek diploma puanı için de OBP 500 olmaktadır.

50’nin altında olan diploma puanları 50 olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanmaktadır.

Sonuçta en düşük puanlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 (0.12 x 250 =30) puan gelirken

en yüksek puanlara sahip bir öğrenciye okuldan 60 (0.12 x 500 = 60) puan gelmektedir.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılmakta, tüm öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılmaktadır.

Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanan ancak gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılmaktadır.

Eski sistemde okul puanın etkisi %21 oranına (en fazla 80 net puan gelirken) çıkıyordu. Yeni sistemde ise bu etki en fazla %10 oranına (en fazla 60 puan gelmektedir) çıkabilecektir. Sonuç olarak okul puanın etkisi yarı yarıya azaltılmıştır.

OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 puan gelmez. Okul birincisi de olsa diploma puanı diğerleri gibi önce 5 ile çarpılarak, daha sonra çıkan sayı da 0.12 katsayısı ile çarpılarak puana dönüştürülmektedir.

YERLEŞTİRME PUANLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.

Y-YGS = YGS + (0,12 x OBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x OBP)

Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x OBP)

Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x OBP)

Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,12 x OBP)

YGS, LYS ve OBP puanların en büyük değeri 500 olduğu için, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri için Yerleştirme Puanının en büyük değeri: 500 + 60 (0,12 x 500) = 560 olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

YGS her yıl Mart ayı içerisinde Pazar günü saat 10:00’da, tek oturum halinde yapılmakta ve tek kitapçık kullanılmaktadır.

YGS’de toplam 160 soru sorulmakta ve süre 160 dakika olarak uygulanmaktadır.

YGS’deki testlerden sorumlu olunan konular Ortak müfredata dayalı konular (6, 7, 8. sınıf ve Lise-1 konuları) olmaktadır. Yani tüm okul türleri ve alanlarda okutulan derslerle ilgili sorular sorulmaktadır. Sadece bazı derslerdeki konular Lise-10 ve Lise-11 ( Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe gibi) sınıfına aittir.

YGS’de muhakeme gücü yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı sorular sorulmaktadır. Özellikle son yıllarda genelde uzun paragraflar (daha çok Türkçe, Felsefe), şekle dayalı uzun yorum soruları (Coğrafya, Matematik, Geometri) gelebilmektedir. Yıldan yıla değişen belli oranlarda da bilgiye dayalı sorular gelmektedir.

YGS’de DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI :

Test Adı

Dersler

Soru Sayıları

Türkçe Testi

Türkçe + Dil Bilgisi

40

(5-7 Dil bilgisi)*

Sosyal Bilimler

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kült. ve A.B.

15

12

8

5

Temel Matematik

Matematik Geometri

40*

(7-9 arası geometri)

Fen Bilimleri-1

Fizik

Kimya

Biyoloji

14

13

13

 

*Türkçe testinde Dil Bilgisi’nden, Temel Matematik testinde Geometri’den ne kadar soru geleceği net olarak belli değildir. Dil Bilgisi’nden ortalama 5-6, Geometriden ortalama 7-9 soru gelmektedir.

 

YGS’ye KİMLER GİRECEK ?

YGS’ye ister 2 yıllık bir bölüm (Meslek Lisesi öğrencilerin sınavsız geçişle geçtiği 2 yıllık bölümler hariç), isterse 4 yıllık bir bölüm isteyen herkes girmek zorundadır. Yetenek sınavlarıyla bir bölüm kazanmak isteyen, polis meslek yüksek okuluna ve astsubaylık meslek yüksek okullarına başvurmak isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar. Açıköğretim bölümlerine (2 veya 4 yıllık) girmek isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar.

YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK ?

4 yıllık lisans programlarının bir kısmına

2 yıllık ön lisans bölümlerinin tamamına

Astsubay meslek yüksekokullarına

Polis meslek yüksekokuluna

Özel yetenek bölümlerine YGS puanıyla başvurulmaktadır.

YGS puanları 100-500 arasındaki ham puanlardan oluşmaktadır. Bu ham puana okul puanınız eklendiğinde en fazla 560 puan olmaktadır.

Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için -İlgili YGS Puan Türünde -En az 140 puan

Açık öğretim lisans (4 yıllık) ve ön lisans (2 yıllık)programlarını tercih edebilmek için -İlgili YGS Puan Türünde -En az 140 puan

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için -YGS Puan Türünde -En az 140 puan

Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri Lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edebilmek için -İlgili YGS/LYS Puan Türünde -En az 180 puan

Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen programlar dışındaki lisans programlarını tercih edebilmek için -İlgili LYS puan türünde -En az 180 puan almak zorundasınız.

YGS TESTLERİNİN LYS PUANLARINA KATKISI NE KADAR ?

YGS’deki testlerin LYS puan türlerinin hesaplanmasına etkisi en fazla %40 (*200 puan) olmaktadır. Yani YGS testlerinin MF, TM ve TS puan türlerinin her birine katkısı en fazla %40 dır.

* Uyarı:

LYS Ham Puanları 100-500 puan arasında değişmektedir (Okul puanı da bu ham puanın üstüne eklenerek yerleştirme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu ham puanın 200 puanı (yani YGS’nin %40 lık etkisi) YGS’den gelebilmektedir. YGS’den LYS puan türlerine katkı olarak alınacak bu 200 puan YGS testlerinden alınabilecek en yüksek katkıdır (yani %40 lık etkidir). Bu 200 puanının (yani %40 lık etkinin) alınabilmesi için YGS’de yer alan tüm soruları doğru yapmanız gerekmektedir. Diğer kalan 300 ham puan ise LYS testlerinden alınabilmektedir

 Şimdi YGS testlerinin LYS’deki puan türlerinden biri olan MF–1 puan türüne getirdiği %40 lık etkiyi bir örnek göstererek açıklayalım.

MF–1 Puan türünü oluşturan testlerin etkileri şöyledir:

Türkçe % 11,

Matematik % 26,

Temel Matematik % 16,

Geometri % 13,

Sosyal Bilimler % 5,

Fizik % 10,

Fen Bilimleri % 8,

Kimya % 6

Biyoloji % 5

 

Bu etkideki YGS Testlerinin dağılımı ve etkileri şöyledir:

Türkçe % 11,

(YGS’de yer alan 40 Türkçe)

Temel Matematik % 16,

(YGS'de yer alan 40 Mat–1)

Sosyal Bilimler % 5,

(YGS'de yer alan 40 Sosyal Bilimler)

Fen Bilimleri % 8,

(YGS'de yer alan 40 Fen Bilimleri)

 

11 + 16 + 5 + 8 = %40

Toplamda ortaya çıkan bu %40’ lık etki (yani 200 puan) YGS testlerinin getirebileceği en fazla etkidir.

Bu %40 lık etkinin tamamını ancak YGS’deki tüm soruları doğru yapan alabilir. Yani siz YGS’deki soruları yaptıkça %40’ lık etkiden (200 puandan) pay almaktasınız.

Bu pay alma olayını bir örnekle açıklayalım:

Bir öğrenci YGS’deki Türkçe testinden (40 soru var) 20 soru yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Türkçe testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %11’dir) göre %5,5 lık bir katkıyı almış demektir.

Aynı şekilde Temel Matematikten (40 soru var) 20 soru yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Temel Matematik testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %16’dir) göre %8 lik bir katkıyı almış olur.

Bu örnekten anlaşılacağı üzere siz YGS’deki testlerde soruları yaptığınız oranda bu %40 lık dilimden pay alıyorsunuz.

Önemli:

LYS’de MF, TM ve TS olmak üzere 3 farklı LYS puan türü vardır.

YGS testlerinin %40 etkisindeki testlerin katkıları puan türlerine göre değişmektedir.

MF–1 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %11
TM–3 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %15,
TS–2 puan türünde YGS Türkçe testinin katkısı %18’dir.

Yani YGS’de yer alan testlerin LYS puan türlerine katkısı puan türüne göre değişmektedir.

YGS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE KATKILARI

PUAN TÜRÜ

TESTLERİN AĞIRLIKLARI(% OLARAK)

Eski Puan Türü

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

Fen Bilimleri

YGS-1

20

10

40

30

SAY - 1

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

SÖZEL – 1

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

EA - 1

YGS-6

33

10

37

20

 

DİKKAT:

YGS Barajı Olacak
YGS’de BARAJI GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER
İKİNCİ AŞAMA OLAN LYS’ye
GİREMEYECEKLERDİR.

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)

LYS 5 ayrı oturum halinde gerçekleştirilmektedir.. Her oturumda farklı bir sınav uygulanmaktadır. Dileyen aday tüm oturumlardaki sınavlara katılabilir.

Öğrenciler girmek istedikleri bölümlere göre EN AZ İKİ LYS’ye katılmak zorundadır.

YGS’de 180 barajı geçen herkes LYS’ye girebilir. Sorular 10, 11 ve 12 ağırlıklı konulardan oluşmaktadır.

9 konularından da az oranda soru gelmektedir. Soru tarzları da daha çok bilgiye dayalı sorulardır.

LYS’ de YER ALAN TESTLER ve KAPSAMLARI

LYS-1     Matematik-2,Geometri
LYS-2     Fen Bilimleri-2 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
LYS-3     Türk Edebiyatı, Coğrafya-1
LYS-4     Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
LYS-5     Yabancı Dil

LYS -1 (MATEMATİK-GEOMETRİ)

50 Matematik + 30 Geometri

 

LYS-2 (FEN BİLİMLERİ-2)

30 Fizik + 30 Kimya + 30 Biyoloji

-30 Fizik sorusuna 45 dakika
-30 Kimya sorusuna 45 dakika
-30 Biyoloji sorusuna 45 dakika

Toplam 90 soruya 135 dakika süre verilmektedir.

Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçığı ve ayrı süreler verilmekte, Cevap kâğıdı üç test için ortak olacak şekilde kullanılmaktadır.

Not: Az da olsa YGS konularından soru gelebilmektedir.

LYS-3 (TÜRK EDEBİYATI – COĞRAFYA-1)

56 Türk Edebiyatı + 24 Coğrafya-1

-56 Türk Edebiyatı sorusuna 85 dakika

-24 Coğrafya–1 sorusuna 35 dakika

Toplam 80 soruya 120 dakika süre verilmektedir.

Türk Edebiyatı testi ile Coğrafya -1 testi için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilmektedir.

Cevap kağıdı, iki test için ortak olacak şekilde kullanılmaktadır.

Not: Edebiyat-Coğrafya Sınavındaki Coğrafya-1 soruları, coğrafya dersi öğretim programında belirtilen 9. sınıf kazanımlarının tamamı ile 10, 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.

LYS-4 (SOSYAL BİLİMLER-2)

44 Tarih + 14 Coğrafya–2 + 24 Felsefe Grubu (8 Psikoloji, 8 Sosyoloji, 8 Mantık) + 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

-44 Tarih sorusuna 65 dakika

-14 Coğrafya-2 sorusuna 20 dakika

-32 Felsefe Grubu ve Din Kültürü ahlak Bilgisi sorusuna 50 dakika

Toplam 90 soruya 135 dakika süre verilmektedir

 Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi grubu testleri için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilmektedir.

Cevap kağıdı, üç test için ortak olacak şekilde kullanılmaktadır.

Not: Coğrafya-2 testindeki sorular Türkçe-Matematik alanında okutulan coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır. Yani öğrenciler tüm lise coğrafya müfredatından sorumludur.

LYS-5 (YABANCI DİL)

Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca derslerinden yapılmaktadır. Adaylar bunlardan sadece birine girilebilirler.

Her dil için soru sayısı 80, süresi 120 dakikadır.

Sözcük Bilgisi ve Dil bilgisi

20 soru

Çeviri

12

Soru Okuduğunu Anlama

48 soru

 

Yabancı dil testi için tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılmaktadır.

LYS PUAN TÜRLERİ

-Sınav sonucunda öğrenciler girdikleri testlere göre şu puanlara sahip olmaktadır.

(Sayısal)

(EA)

(SÖZEL)

(YABANCI DİL)

MF-1

TM-1

TS-1

DİL-1

MF-2

TM-2

TS-2

DİL-2

MF-3

TM-3

 

DİL-3

MF-4

 

 

 

 

-Bu puanlar hesaplanırken testlerin ağırlıkları farklıdır.

Örneğin: MF–1 de Biyoloji testinin katsayısı ile MF–3 de Biyoloji testinin katsayısı çok farklı olacaktır.

PUAN TÜRLERİNE GÖRE LYS’DE ÇÖZLECEK TESTLER:

MATEMATİK - FEN PUANI (MF):
LYS-1 (Matematik - Geometri)
LYS-2 (Fizik – Kimya - Biyoloji) testlerini

TÜRKÇE - MATEMATİK PUANI (TM) :
LYS-1 (Matematik - Geometri)
LYS-3 (Türk Edebiyatı - Coğrafya-1) testlerini

TÜRKÇE – SOSYAL PUANI (TS):
LYS-3 (Türk Edebiyatı - Coğrafya-1)
LYS-4 (Tarih - Coğrafya-2 - Felsefe Grubu - Din Kültürü Ahlak Bilgisi) testlerini

YABANCI DİL PUANI (DİL) :
LYS-5 (İngilizce – Almanca - Fransızca) testlerini çözecektir.

LYS TESTLERİNİN LYS PUANLARINA KATKISI NE KADAR ?

LYS testlerinin LYS puan türlerine katkısı en fazla %60 (*300 puan)’dır.

*Uyarı: LYS Ham Puanları 100–500 puan arasında değişmektedir (Okul puanı da bu ham puanın üstüne eklenerek yerleştirme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu 300 ham puan LYS testlerinden alınabilecek en fazla puandır. Diğer kalan 200 puan YGS testlerinden alınabilmektedir.