Ebeveynler çocuklarının arkadaş edinmelerinde ve arkadaşlıklarını geliştirmelerinde nasıl yardımcı olabilirler? İşte bazı öneriler:

1. Çocuğa iyi arkadaşlık becerilerini öğretin: Bunun için ebeveynlerin kendi çocukları için iyi bir rol model olmaları oldukça önemli bir konudur. Çocuklar anne ve babalarını oldukça örnek alırlar. Belki ebeveynler bunun tam olarak farkında olmayabilirler. Fakat çocuklar ebeveynlerin yapıp ettiklerinden etkilenirler. Bu ebeveynlerin kendi arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla ve komşularıyla iyi ilişkiler kuran ebeveynler çocuklarına iyi örnek olurlar.

2. Çocuğun eve arkadaşlarını getirmesine izin verin: Bu yöntem de çocuğun yeni arkadaşlar edinmesi ve arkadaşlıklarını geliştirmesi için etkili bir yöntemdir. Üstelik toplumdaki kimi sosyal kuralları öğrenmesi açısından da gereklidir. Ayrıca ebeveynler de çocuğunun arkadaşlarını tanıma fırsatı bulmuş olur.

3. Çocuğa kendi arkadaşlarını seçme şansı tanıyın: Bu özellikle daha büyük yaştaki çocuklar için oldukça faydalıdır. Bu özellik çocuğun hayatta kendi seçimlerini yapmasına da fırsat verecek ve daha bağımsız bir kişilik geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu amaçla ebeveynler bu fırsatı çocuklarına tanımalıdırlar. Çocuğun yeni arkadaşlar edinmesi ve bunu kendi seçimleriyle yapması çocukların dünya görüşünü geliştirmede çok etkilidir. Çünkü çocuğun her bir arkadaşı kendisi için ayrı bir tecrübe olacaktır.

4. Çocuğun arkadaşlarıyla dalga geçmesine izin vermeyin: Bu hem çocuğun arkadaşlıklarının son bulmasına hem de dalga geçilen çocuğun zihninde onarılmaz yaralar açmasına sebebiyet verebilir. Okul çağı çocukların arkadaşları tarafından alaya alınması, etiketlenmesi çocuğu oldukça kötü etkileyecektir. Bu amaçla ebeveynler çocuklarının arkadaşlık ilişkilerinde her zaman nazik davranmaları, kırıcı olmamaları gerektiği konusunda çocuklarını uyarmalı ve telkinler de bulunmalıdırlar.

5. Çocuğa yol gösterici olun: Çocuklar arkadaşlarıyla zaman zaman sorunlar yaşayabilirler. Hatta bazı çocuklar daha fazla sorun yaşayıp arkadaşları arasında popülarite kaybına uğrayabilirler. Bu da normal olarak çocuğu olumsuz etkileyebilir. Neden sürekli arkadaşlarının kendisinden kaçtığını, arkadaşlıklarının neden uzun süreli olmadığı hususunda kafa yorarlar. İyi bir ebeveyn çocuğunun arkadaşlık ilişkilerini iyi gözlemlemeli ve yaptığı hatalar hususunda ona yol göstermelidir. Çünkü çocuklar kendi hatalarını göremeyebilirler. Tecrübeli, güvenilir ve dışarıdan bakan birisinin öğütleri onun için oldukça faydalı olabilir.

6. Çocuğunuzun kendine güvenmesini sağlayın: Çocukların kendilerine güvenmesi yeni arkadaşlıklar edinmesinde ve arkadaşlıklarını pekiştirmesinde oldukça kolaylık sağlayacaktır. Kendine güvenemeyen çocuklar başkalarıyla iletişim kurmakta, yeni arkadaşlar edinmede güçlük yaşarlar. Güven eksikliklerinden dolayı kendilerini geri plana çekerler ve çekingen davranışlar gösterirler. Ebeveynler bu konuda çocuklarına cesaret aşılamalı ve güven telkin etmelidirler.

7. Önce tek bir arkadaş veya küçük bir grup ile başlayın: Özellikle küçük çocuklar yeni arkadaşlar edinme konusunda cesaretsiz davranabilirler. Bu özellikle büyük bir grup içine girdiği zaman kendisini daha da belli eder. Çocuğun ilk arkadaşlığını öncelikle tek bir çocukla kurması bu açıdan daha iyi olabilir. Kendine güveni gelir. Zamanla arkadaş grubu genişleyecektir.

8. Çocuğu grup halinde çalışmaya sevk eden oyunlar: Bu konu çocuğun arkadaşlıklarını daha da kuvvetlendirmesi için oldukça önemli bir özelliktir. Diğer çocuklarla grup halinde ve yardımlaşmalı olarak oynanan oyunlar ve aktiviteler çocukların birbirlerine olan bağlılığını da artırarak arkadaşlıklarını pekiştirecektir