Uşak Özel Kanyon Anadolu Lisesi olarak yabancı dille eğitim yapan özel okul olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

Uşak Özel Kanyon Anadolu Lisesinde 9 ve 10. sınıflar haftada 10 saat yoğun İngilizce programı uygulamaktadır. 6 saat main course(ana ders), 2 saat (reading) okuma ve 2 saat video dersi olarak 3 ayrı öğretmen tarafından yürütülmektedir. 11. sınıf ve 12. sınıflarda ise 6 saat İngilizce dersi vardır.  Bu derslerde dört temel beceri-dinleme, yazma, okuma ve konuşma- teknoloji ile desteklenerek en iyi şekilde kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu sınıflarda öğrencilere üniversiteye, iş yaşantısına uygun yabancı dile dayalı programa hazırlanmak üzere gerekli dil altyapısı kazandırılır. Okulumuzun 2. dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. 9. Sınıftan 12 sınıfa kadar haftada 2 saat Almanca dersi verilmektedir. Farklı dilleri ve kültürleri karşılaştırabilen ve inceleyen bireyler yolunda ilerler.

Öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak öğrencilerin PET, FCE gibi uluslararası sınavlara katılımları sağlanmakta ve dil becerilerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirilmektedir. Lisemizden mezun olan tüm öğrencilerimizin TOEFL, IELTS sınavlarını alarak gidecekleri üniversitelerde hazırlık sınıflarını atlamaları hedeflenir.

Usak Özel Kanyon Anadolu Lisesi kendilerini sürekli yenileyen, hizmet içi eğitimlerle desteklenen nitelikli ve tecrübeli öğretmen kadromuz yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulayarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zeka düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunun bilincindedirler.

Yabancı Dil Bölümü olarak öğrencilerimiz;
 

  • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrencilerdir
  • Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilirler.
  • Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilirler, eleştirel düşünebilirler.
  • Yabancı dili doğru ve etkili kullanmaya özen gösterirler.
  • Dil öğrenmenin gerekli olduğunun bilincindedir ve bundan dolayı hem ana dillerine hem de yabancı dillerine ilişkin sözcük dağarcıklarını sürekli olarak zenginleştirirler.
  • Sözlü ve yazılı ulusal, evrensel ürünler yoluyla kendi uluslarının ve dünya uluslarının kültürlerini tanırlar.
  • Dil becerilerini geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanırlar.
  • Farklı kültürleri merak eden ve inceleyen bireylerdir.
  • Yabancı kaynaklı yazılı ve sözlü basını çok rahat bir şekilde anlayabilmekte ve yorum yapabilmektir.