İLK OKUL

 

Fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardakı gelişim ve değişimlerin en hızlı yaşandığı dönem olan ilkokul yıllarında öğrencilerimizin; Mutlu, basarılı , güler yüzlü ve fark yaratan bireyler olmasını hedefleriz.

Öğrencilerimiz ilkokulda hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temelini oluşturur.

İlkokulda öğrencilerimiz sorgulamayı ve araştırmayı öğrenir. Öğrendiklerini uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanır. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyleri ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle iş birliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken öğrenmeyi de öğrenirler.

İlk deneyimlerin yaşandıgı İlkokulumuz da her çocuğun farklı bir öğrenme alanı olduğunu ve bu öğrenme alanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek çalışmalarımızı planlarız. Gelişen dünyanın gereksinim duyduğu öğrencileri yetiştirmek temel hedefimizdir.

Sizlerle çocukların dünyasında buluşmak dileğiyle…

ORTAOKUL

Ortaokul öğrencinin her yönden hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir 
Bu yıllarda tüm programlarımız, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, öğrencileri birer birey olarak ele alan “öğrenci merkezli-öğrenci ihtiyaçlarından hız alan eğitim anlayışı” ile yapılandırılır. Derslerde Eğitim teknolojilerinden mutlaka yararlanılır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır.

Hayatta karşılaştığı durumlar ve sunulanlar karşısında (söylemler, haberler, reklamlar, romanlar, hikayeler, karikatürler, gazeteler, televizyon programları, verilen görevler, yaptırımlar, kanunlar ve okul yasantısı) öğrencilerimiz kritik düşünebilmeli, yani şu sorulara cevap aramalıdır: Geleceğe olumlu bakan, neşeli, mizahi, nazik ve vizyon sahibi olmalı. Gerçekleri söyleyebilen, adaletli ve kararları değiştiren öğrenciler olmalı. 

Sınavlarda başarılı olmanın yanında, okuduklarını yorumlayabilen, tartışabilen, kendi düşüncelerini katarak yeniden yazabilen, okuduklarını özümseyerek hayatta ve projelerinde kullanabilen öğrenciler olmalı. 

Ailesine, yakınlarına ve topluma duyarlı öğrenciler olmalı.