Teşvik Başvuru Kılavuzu

  • 09/08/2017
  • 1907 okundu

Teşvik başvuruları 10 Ağustos - 6 Eylül arasında yapılacaktır.

Başvuru sırasında gerekli evraklar;

  • Resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslı.
  • Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul 8 müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir

Kılavuzun tamamına erişmek için;

KILAVUZU GÖSTER